Wie

Over Bart van de Pasch

Als zoon van een Limburgse rozenkweker ben ik tussen het groen opgegroeid. Al op jonge leeftijd kreeg ik interesse in tekenen en het vormgeven van (groene) ruimten. Na mijn opleiding op de middelbare tuinbouwschool ben ik mij meer gaan richten op het specifieke onderdeel van vormgeving en de uitvoeringstechische aspecten daarvan. Hierbij zijn bouwkundige, civieltechnische en cultuurtechnische aspecten belangrijke randvoorwaarden. De opleiding voor meer kennis op het gebied van deze randvoorwaarden vond ik in Velp bij de cultuurtechnische school. Met deze kennis op zak, ben ik ook in staat om de gemaakte ontwerpen realistisch en uitvoerbaar te maken en te houden. Na deze opleiding werkte ik als hoofduitvoerder aan het begeleiden en afronden van grootschalige civieltechnische projecten. Al de opgedane kennis komt ook nu weer goed van pas bij het uitwerken van (soms) complexe ontwerpen.

Vormgeving bleef een belangrijk onderdeel uitmaken in mijn leven. De Internationale Agrarische Hogeschool te Velp sloot hierbij mooi aan op mijn gedegen achtergrond. Bij deze opleiding volgde ik de onderdelen ontwerpen en techniek, om na vier jaar bij een groot en gerenommeerd hoveniersbedrijf als ontwerper te gaan werken.

Na vijf jaar werkervaring vond ik de tijd rijp om voor mijzelf te beginnen en mij volledig te richten op de uitwerking van tuinontwerpen en beplantingsplannen. Tevens maak ik voor andere tuin- en landschapsarchitecten sfeerbeelden die weer worden gebruikt voor presentaties van tuinen, bouwwerken, patio’s en buitenruimten.

Mijn opdrachtgevers bestaan uit diverse hoveniersbedrijven, particulieren, bedrijven, instellingen en gemeenten (referenties zijn uiteraard op te vragen).
Sinds de start van mijn eigen bedrijf heb ik al vele grote en kleine opdrachten afgerond. Op deze website zijn enkele van deze projecten verwerkt. Zo kan een inzicht verkregen worden met welke opdrachtgevers ik werk, de verschillende schaalniveaus waarmee ik werk en de manier van presenteren welke ik tot mijn handelsmerk heb gemaakt.